Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2019

twojazuza
7044 f074 500
Jonasz Kofta
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaheavencanwait heavencanwait
twojazuza
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viaheavencanwait heavencanwait
twojazuza
Nie oglądałem się, by sprawdzić, czy nie idzie za mną. Wiedziałem, że nie.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
twojazuza
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viaheavencanwait heavencanwait
twojazuza
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko/Opowiadania
Reposted fromsfeter sfeter viaheavencanwait heavencanwait
twojazuza
Istnieje olbrzymia różnica między kimś, kto chce Ciebie, a kimś, kto zrobiłby wszystko, aby Ciebie zatrzymać w swoim życiu. Pamiętaj o tym.
— Gentelman_polska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
twojazuza
8443 c527 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
twojazuza
“proszę, pospiesz się, proszę,
nie zatrzymywana
odejdę”
— Halina Poświatowska
Reposted frombeatkazz beatkazz viaheavencanwait heavencanwait
twojazuza
To, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej. 
twojazuza
Jeśli On nie szaleje za Tobą, a Ty za nim,to po co Ci taka relacja?Letnia to może być zupa,a nie miłość.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viatouchthesky touchthesky
twojazuza
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie.
— mamtogdzies.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viatouchthesky touchthesky
twojazuza
W miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
Reposted fromaleander aleander viatouchthesky touchthesky
twojazuza
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viahereyes hereyes
twojazuza
To było jeszcze gorsze niż samotność. Tęsknota za czymś , co już nigdy nie będzie Twoje, jest przerażającym uczuciem.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
twojazuza
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
twojazuza
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
twojazuza
twojazuza
Miłość to dać komuś naładowany pistolet wymierzony w Ciebie i ufać, że nigdy nie pociągnie za spust.
— znalezione.
twojazuza
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
twojazuza
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl